“Tìm hiểu về Khối tài sản của Nữ lãnh đạo Abigail Johnson – một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới”

Abigail Johnson là một nữ doanh nhân thành đạt và là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Fidelity Investments.…

Xem thêm “Tìm hiểu về Khối tài sản của Nữ lãnh đạo Abigail Johnson – một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới”